top

Company

About LUBRAL

LUBRAL can offer your Company complete technical advice and assistance in the following areas:
LUBRAL kan tilbyde din virksomhed komplet teknisk rådgivning og assistance på følgende områder:
 • Unique lubrication-technical tasks
  Unikke smøre-tekniske opgaver

 • Guidance and selection of optimal high-quality & high-performance lubricants
  Vejledning og udvælgelse af optimale højkvalitets smøremidler

 • Non-toxic "physiologically harmless", mineral-oil-free and environmentally neutral lubricants
  Ugiftige "fysiologisk harmløse", mineraloliefri og miljøneutrale smøremidler

 • Design and conversion of mineral oil lubricants into "non-toxic" qualities for the food processing industry, pharma industry, paper processing industry and packaging industry
  Projektering og omlægning af mineralolie smøremidler til "ugiftige" kvaliteter til fødevareindustrien, Pharma industrien, papirforarbejdningsindustrien og emballageindustrien

 • For example, conversion into NSF-H1 Whitebook Listings and USDA-H1
  For eksempel, omstilling til NSF-H1 Whitebook Listings og USDA-H1

 • Lifetime extension of material and lubricant
  Levetidsforlængelse af materiel og smøremiddel

 • Designing and redesigning of lubrication plans
  Design og omstrukturering af smøreplaner

 • Optimisation of lubrication of chains and other valuable machine parts
  Optimering af smøring af kæder og andre værdifulde maskindele

LUBRAL Specialsmøremidler has a close partnership with ELKALUB in Germany and has been one of their first international Authorized Distributors of ELKALUB's Products since 1974.

LUBRAL Specialsmøremidler har et tæt samarbejde med ELKALUB i Tyskland og har været en af deres første internationale autoriserede distributører af ELKALUBs produkter siden 1974.

About  ELKALUB

With innovative high-performance lubricants, oil- and gasoline additives mainly for use in the automotive sector, the "Süddeutsche Bardahl" was founded in 1956.  Later came "Deutsche LUBRAL". This was the cornerstone of our todays company "Chemie Technik G.m.b.H."

Med innovative højkvalitets smøremidler, olie- og benzintilsætningsstoffer hovedsagelig til brug i den automotive sektor, blev "Süddeutsche Bardahl" grundlagt i 1956. Senere kom "Deutsche LUBRAL". Dette var hjørnestenen i det nuværende firma "Chemie Technik G.m.b.H."

In the 70's this company focused their products more towards power increasing lubrication for industrial and handicraft applications. Since that time, their products have been sold under the brand-name ELKALUB in Germany and most other countries. In Scandinavia the products were always sold and distributed by the LUBRAL Company.

I 70'erne fokuserede dette firma deres produkter mere på højkvalitets smøring til industrielle og håndværksmæssige anvendelser. Siden da er deres produkter blevet solgt under varemærket ELKALUB i Tyskland og de fleste andre lande. I Skandinavien blev produkterne altid solgt og distribueret af firma LUBRAL Specialsmøremidler.

The team behind ELKALUB
The company Chemie Technik is still owned by the founder's family. Also the management – in the meantime within the second generation – is still in the owners' hands. Development, production and strategical sales are centralized in Vöhringen/Wuerttemberg (close to Stuttgart, Lake Constance area) with a team of 30 people.

Holdet bag ELKALUB
Selskabet Chemie Technik ejes stadig af grundlæggerens familie. Også ledelsen - der i mellemtiden også inkluderer anden generation efter grundlæggeren - er stadig i ejerens hænder. Udvikling, produktion og strategisk salg er samlet i Vöhringen / Wuerttemberg i Sydtyskland (tæt på Stuttgart, Bodensøen) med et team på 30 personer.

ELKALUB image brochure

Learn more about our lubricants for the highest performance.

ELKALUB billede brochure

Få mere at vide om vores højkvalitetssmøremidler.

Download PDF-ELKALUB image brochure

Call (+45) 39 62 19 40 
- or use our Contact us or Book a meeting buttons (see above) for a non-binding meeting

- eller benyt vores Contact us eller Book a meeting knapper (se foroven) til at lave et uforpligtende møde, hvor vi kan hjælpe jer, hvis I ønsker dette.